Dator

  • 123D Design – Program som går att ladda ned på egen dator, paketeras just nu av programbanken
  • tinkercad.com – Här finns lektioner och det är ett enkelt verktyg med former och där du även kan rita med linjer.
  • thingiverse.com – Många modeller som går att ladda ned och skriva ut.

Appar