Så här gör du:

1.Gå in i skolwebben.

  1. Klicka på ”Tjänster”
  2. ”Frånvaro”
  3. ”Rapporter”

5.Välj klass, klicka ”Nästa”

  1. Välj veckorna från förra röd/gröna till dagens datum och 14 %* enligt bilden nedan. Klicka ”Nästa”.

bild 1

  1.  Välj sedan antingen ”Frånvaro per elev” eller ”Frånvarotillfällen per elev och ämne” för att se %. Klicka på ”Skapa”.

bild 2

  1. Markera med rött i röd/gröna och skriv gärna % också på de elever som har 15 eller över

Lätt som en plätt!

.

*Egentligen är det 15% men det kan vara bra att ha koll på de som är nära.