office365

Det finns några olika alternativ beroende på varifrån eleven loggar in. För att kunna logga in hemifrån måste eleven kunna adressen på sin elevmejl. Den kan läraren se på serviceportalen och eleven kan se det i skolwebben, outlook.

För elever

Från skolans datorer loggas eleverna automatiskt in om de skriver outlook.com/elev.stockholm.se i adressfältet på webbläsaren. Om du som elev loggar in hemifrån eller från en av skolans iPads ska du skriva https://login.microsoftonline.com/ i adressfältet på webbläsaren. Du använder din mejladress som användarnamn och ditt vanliga lösenord. Mejladressen för elever är oftast namn.efternamn@elev.stockholm.se

För personal

Personal ska skriva office365.stockholm.se om du loggar in från skolans datorer och då loggas du in automatiskt. Om du vill logga in hemifrån eller från en av skolans iPads ska du skriva https://login.microsoftonline.com/ i adressfältet på webbläsaren.  Ditt användarnamn är då din mejladress, men med ditt användarnamn istället för ditt namn och tillägget ad direkt efter @ (aaXXXXX@ad.stockholm.se). Du använder ditt vanliga lösenord.

Vanliga frågor och svar

Du kan hitta svaren till några av de vanligaste frågorna i dokumentet FAQ – Office 365