För visso på engelska men lätt att förstå och ger dig grunderna i Pages för iPad.