Här kan du titta på hur du spelar in ljud via appen GarageBand som är gratis för nedladdning. Ett användbart verktyg för att kolla elevernas progression i läsningen, spela in intervjuer eller kanske början på just dina elevers podcast. Möjligheterna är oändliga.

Glöm inte att vi alla är nybörjare i början.