Här hittar du vår utvecklingstrappa för IKT. Vi förändrar, lägger till och drar ifrån men den utgör en stomme för vad våra elever ska få möta under sina år här på skolan.

IKT- utvecklingstrappa