logotype

Webbstjärnan är en möjlighet för lärare och elever som finns i den svenska skolan att lära sig mer om internet och utveckla sin digitala kompetens. Webbstjärnan är en del av IIS satsningar för att utveckla internetanvändningen i skolan.

Varför ska du delta i Webbstjärnan?

  • Du och dina elever lär sig att skapa innehåll för nätet.
  • Du och dina elever får en större mottagargrupp till sitt skolarbete.
  • Du och dina elever får praktiska kunskaper och erfarenheter av Internet som källa och kanal.
  • Du och dina elever får möjligheter att lära sig mer om källkritik, upphovsrätt och att skriva för en mottagare.