Skip to main content

Leadsgenerering och inbound marketing är något som det har pratats om mycket den senaste tiden. Speciellt i marknadsföringsvärlden. Men vad är det exakt och hur kan de vara till nytta för ditt företag? I den här artikeln tar vi upp just det. 

Vad är leadsgenerering egentligen?

Leadsgenerering är när du som företag försöker attrahera potentiella kunder och sedan göra de till leads. Leads är personer som har på något sätt visat att de är intresserade av din produkt eller tjänst. De kanske har laddat ner någon mall från din hemsida eller registrerat sig för dina nyhetsbrevutskick.

Vad menas med inbound marketing?

Inbound marketing handlar också om att försöka få potentiella kunder att komma till dig, istället för att försöka jaga efter de som många andra marknadsföringsmetoder handlar om. 

Hur det fungerar

Du vill försöka locka de till din verksamhet genom exempelvis användbar information på din hemsida, SEO (sökmotoroptimering) och intresseväckande inlägg på sociala medier. Det här är något du gör inom både leadsgenerering och inbound marketing. Försök vara där du tror att din målgrupp kan vara och försök anpassa dig efter de. Visa hur du fyller deras behov och använd sådant som du tror är intressant för din målgrupp.

När det gäller att generera leads kan du använda dig av call to actions på olika ställen som sedan leder till övertygande landningssidor. Där blir de potentiella kunderna övertygade att fatta ett beslut tack vare bra information. De kan också bli uppmuntrade att ge exempelvis en e-postadress eller någon liknande information för att få ett erbjudande, en mall, någon viss information eller kanske inbjudan till en digital kurs. 

Varför det är en så bra kombination

Båda sakerna lägger stor vikt vid att attrahera och väcka intresse, vilket fungerar perfekt ihop. Leadsgenerering lägger också till att bygga leads, vilket blir ett ytterligare steg. En kombination som leder till mer försäljning och fler lojala kunder.