Skip to main content
Allmänt

Sekretessmaterial

By 2023-04-28No Comments

På Smart Recycling förstår vi vikten av att göra sig av med konfidentiellt material på ett säkert och effektivt sätt. Vi erbjuder en säker avfallshanteringstjänst för alla typer av sektretessmaterial, inklusive dokument, datorutrustning och digitala medier. Vår process säkerställer att all känslig information förstörs fullständigt och bortskaffas på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Vi har skapat en specialiserad insamlingstjänst för att garantera maximal säkerhet vid hantering av konfidentiellt material. Vår utbildade personal kommer till platsen för att hämta materialet och transportera det på ett säkert sätt till vår säkra anläggning. Vid ankomsten till vår anläggning använder vi branschledande teknik och utrustning för att strimla pappersdokument till små bitar som inte kan sättas ihop igen. Förutom pappersdokumenten saneras även andra föremål, t.ex. datorutrustning, med hjälp av en elektromagnetisk degausser som rensar minnet så att det inte går att återskapa. Digitala medier, t.ex. hårddiskar, kan också avmagnetiseras eller förstöras fysiskt genom att de krossas eller strimlas till så små bitar att de inte kan sättas ihop igen.

Smartrecycling tar hand om sekretessmaterial

Vi är mycket noga med att se till att ditt konfidentiella material är säkert från obehörig åtkomst i alla skeden av återvinningsprocessen – från det ögonblick då det hämtas till det ögonblick då det når sin slutdestination. Vårt team följer strikta protokoll och förfaranden som överensstämmer med stränga nationella lagar som reglerar säker hantering av känsliga uppgifter. All dataförstörelseverksamhet loggas med hjälp av säkra autentiseringsmetoder och fullständiga register förs för revisionssyften.

På Smart Recycling strävar vi efter att förse våra kunder med tillförlitliga och säkra lösningar för hantering av deras konfidentiella material, samtidigt som vi skyddar vår miljö genom ansvarsfulla metoder för återvinning av resurser. Kontakta oss idag för att få veta mer om hur våra tjänster kan hjälpa dig att snabbt och effektivt göra dig av med ditt konfidentiella material på ett säkert sätt! Kontakta Smartrecycling