Skip to main content

O-ringar är enkla men otroligt användbara komponenter som används i en mängd olika branscher för att förhindra läckage och kontaminering. De är en typ av tätning som är formad som en ring, oftast av elastomeriskt material som gummi eller plast. O-ringar placeras i spår mellan två maskindelar och tätar genom att deformeras under kompression.

Var används o-ringar?

O-ringar används i en mängd olika applikationer, bland annat:

  • Hydrauliska och pneumatiska system: O-ringar tätar kolvar, cylindrar och andra komponenter i hydrauliska och pneumatiska system för att förhindra läckage av vätska eller gas.
  • Motorer och växellådor: O-ringar används i motorer och växellådor för att täta packboxar, kopplingar och andra komponenter för att förhindra läckage av olja och andra vätskor.
  • VVS-system: O-ringar används i kranar, kopplingar och andra VVS-komponenter för att förhindra läckage av vatten.
  • Medicinsk utrustning: O-ringar används i medicinsk utrustning som sprutor och infusionspumpar för att förhindra läckage av mediciner och vätskor.
  • Livsmedelsindustrin: O-ringar används i livsmedelsindustrin i maskiner och utrustning för att förhindra kontaminering av livsmedel.

Jila Industriförnödenheter AB:

Jila Industriförnödenheter AB är en leverantör av tätningsprodukter, o-ringar och ritningsdetaljer i gummi, plast, naturmaterial, PTFE och metall. De erbjuder ett brett utbud av o-ringar i olika material och dimensioner för att passa en mängd olika applikationer. Jila har också möjlighet att tillverka kundanpassade o-ringar för att möta specifika behov.

Fördelar med o-ringar:

  • Enkla och billiga: O-ringar är enkla att installera och underhålla, och de är relativt billiga jämfört med andra typer av tätningar.
  • Tillförlitliga: O-ringar är en mycket tillförlitlig typ av tätning och kan användas i en mängd olika miljöer.
  • Mångsidiga: O-ringar finns i en mängd olika material och dimensioner för att passa en mängd olika applikationer.

O-ringar är en viktig komponent i många olika branscher. De är enkla, billiga och tillförlitliga tätningar som kan användas i en mängd olika applikationer. Jila Industriförnödenheter AB är en leverantör av tätningsprodukter, o-ringar och ritningsdetaljer i gummi, plast, naturmaterial, PTFE och metall.

För mer information om o-ringar och Jila Industriförnödenheter AB, besök:

  • Jila Industriförnödenheter AB: URL Jila.se