Skip to main content
Allmänt

Råttor – Oönskade gäster i hus, källare och sommarstuga

By 2024-05-09No Comments

Råttor är inte bara obehagliga att ha i hemmet, de kan också orsaka skador och sprida sjukdomar. Att bli av med råttor kräver en kombination av förebyggande åtgärder och bekämpning. Källaren kan vara en idealisk plats för råttor att trivas i. De dras till den fuktiga miljön, tillgången på mat och skydd från rovdjur. Här är några orsaker till att man kan ha problem med råttor i källaren och hur du får hjälp mot råttor:

Förebyggande åtgärder:

 • Förhindra intrång: Råttor tar sig in genom små hål och springor. Tät alla glipor och hål i husväggar, grunden, runt rör och genomföringar. Använd nät och metallbleck för att täta större hål.
 • Håll rent och plocka undan: Råttor lockas av mat och skräp. Förvara mat i tättslutande behållare, släng sopor regelbundet och kompostera matrester på ett säkert sätt. Plocka undan bråte och skräp både inne och ute.
 • Eliminera gömställen: Råttor bygger bon i högar av bråte, ved och kompost. Håll ordning runt huset och ta bort potentiella gömställen.
 • Säkra sommarstugan: Se till att sommarstugan är ordentligt stängd under vinterhalvåret. Töm kylskåp och frysboxar, och se till att inga matrester eller lockande dofter finns kvar.

Bekämpning av råttor:

 • Fällor: Det finns olika typer av fällor för råttor, till exempel slagfällor, levandefångstfällor och elektriska fällor. Välj fälla utifrån dina behov och bekvämlighetsnivå. Använd lockbete som jordnötssmör, korv eller bacon.
 • Gift: Råttgift kan vara effektivt, men det är viktigt att använda det försiktigt för att undvika att skada husdjur eller barn. Följ noggrant instruktionerna på förpackningen och använd giftstationer för att förvara giftet säkert.
 • Professionell hjälp: Om du har en stor råttinvasion eller inte lyckas bli av med råttorna på egen hand, kan det vara nödvändigt att anlita en professionell skadedjursbekämpare.

Tips:

 • Använd handskar när du hanterar fällor, döda råttor eller råttgift.
 • Tvätta händerna noggrant efter att ha hanterat råttor eller råttgift.
 • Kontakta din kommun för information om lokala regler och rådgivning om råttbekämpning.

För sommarstugan:

 • Se till att sommarstugan är ordentligt stängd och rensad innan du åker hem för vintern.
 • Töm kylskåp och frysboxar, och se till att inga matrester eller lockande dofter finns kvar.
 • Placera ut råttgift eller fällor i sommarstugan innan du åker hem.
 • Be en granne eller vän att regelbundet kolla till sommarstugan under vintern för att se till att det inte finns några tecken på råttor.

Genom att vidta förebyggande åtgärder och bekämpa råttor på ett effektivt sätt kan du skapa en råttfri zon i ditt hus, din källare och din sommarstuga. Om du behöver hjälp så kan du enlita Xpertbekämpning som är experter på skadedjursbekämpning