Skip to main content
Allmänt

Här är några viktiga överväganden att tänka på när du skriver ett aktieägaravtal

By 2023-10-30No Comments

När du skriver ett aktieägaravtal är det viktigt att överväga många olika faktorer och situationer som kan uppstå. Ett aktieägaravtal är ett juridiskt bindande avtal som reglerar förhållandet mellan aktieägarna i ett företag och fastställer deras rättigheter och skyldigheter.

Här är några viktiga överväganden att tänka på när du skriver ett aktieägaravtal:

 1. Syftet med avtalet: Definiera tydligt syftet med avtalet. Vilka mål vill aktieägarna uppnå genom att skapa detta avtal?
 2. Ägande- och ägarandelar: Ange hur många aktier varje part äger och hur ägarandelarna fördelas. Detta kan vara i form av en tabell eller en lista över aktieägare och deras ägarandelar.
 3. Rösträtt: Diskutera hur rösträtten fördelas bland aktieägarna. Kan vissa beslut kräva enkel majoritet, kvalificerad majoritet eller enhällighet? Vilka frågor kräver beslut från alla aktieägare?
 4. Beslutsfattande: Specificera vilka beslut som ska fattas av aktieägarna och hur de ska fatta beslut. Detta kan inkludera ändringar i företagets styrelse, viktigare affärstransaktioner, utdelning av vinster och liknande.
 5. Ledning och styrelse: Diskutera vem som kommer att ha rätt att vara med i företagets styrelse och hur styrelsen kommer att utses. Detta kan vara viktigt för att definiera och reglera företagsledningen.
 6. Överlåtelse av aktier: Definiera reglerna för överlåtelse av aktier. Kan aktieägare sälja sina aktier fritt, eller måste de först erbjuda dem till andra aktieägare eller företaget?
 7. Utvärdering av företaget: Ange hur företaget ska värderas om en aktieägare vill sälja sina aktier eller om det uppstår tvister om företagets värde.
 8. Dödsfall eller funktionshinder: Diskutera vad som händer om en aktieägare dör eller blir funktionshindrad. Ska de överlåtna aktierna gå till andra aktieägare eller till någon annan?
 9. Konfliktlösning: Ange hur konflikter mellan aktieägare ska lösas. Detta kan inkludera skiljeförfaranden eller andra metoder för tvistlösning.
 10. Tidsfrister och upphörande: Ange när och hur avtalet kan avslutas och under vilka omständigheter.
 11. Konfidentialitet: Diskutera konfidentialitetskrav och begränsningar i avtalet för att skydda företagets information och intressen.
 12. Skatterättsliga överväganden: Konsultera med en skattejurist för att förstå de skatterättsliga konsekvenserna av avtalet och dess struktur.

Det är viktigt att involvera juridisk rådgivning när du skapar ett aktieägaravtal för att se till att det är juridiskt hållbart och uppfyller dina behov. Varje företag och dess aktieägare är unika, så avtalet bör anpassas efter dina specifika förhållanden och mål.