Skip to main content
Allmänt

Sätt solen i arbete – Installera solceller och låt din energi skina!

By 2023-10-09No Comments

Att överväga att installera solceller som energikälla till ditt hus är ett klokt steg mot att minska din miljöpåverkan och sänka dina energikostnader.

Här är en guide som hjälper dig att tänka igenom processen:

 • Förstå dina mål och behov:
 • Fundera över varför du vill installera solceller. Är det för att spara pengar, minska din koldioxidavtryck eller bli mer självförsörjande när det gäller el?
 • Inspektera ditt tak:
 • Kontrollera takets tillstånd och riktning. Solceller fungerar bäst på tak som är i gott skick och som är vinklade mot solen. Ett sydligt takläge är idealiskt, men öst- och västorienterade tak kan också fungera.
 • Räkna ut din energiförbrukning:
 • Analysera din årliga energiförbrukning för att bestämma hur många solceller du behöver. Detta kan hjälpa dig att dimensionera din solcellsanläggning korrekt.
 • Kontrollera lagar och föreskrifter:
 • Ta reda på om det finns några lokala byggregler eller tillstånd som krävs för att installera solceller. Du kan behöva ansöka om tillstånd eller få godkännande från din kommun.
 • Skapa en budget:
 • Uppskatta kostnaden för din solcellsanläggning, inklusive paneler, omvandlare, installation och eventuella tillståndskostnader. Jämför detta med de förväntade besparingarna för att se om det är ekonomiskt lönsamt.
 • Utforska finansieringsalternativ:
 • Om kostnaden är ett hinder kan du överväga finansieringsalternativ som lån, leasing eller Power Purchase Agreements (PPA) där du betalar för den genererade elen istället för solcellerna själva.
 • Välj en pålitlig leverantör:
 • Få offerter från flera solcellsleverantörer och jämför priser och garantier. Kontrollera leverantörens rykte och referenser för att säkerställa att de är pålitliga.
 • Optimera din solcellsanläggning:
 • Diskutera med din leverantör om den bästa placeringen och vinkeln för dina solceller för att maximera solenergins produktion.
 • Ansök om skattelättnader och subventioner:
 • Ta reda på om det finns några skattelättnader, rabatter eller subventioner tillgängliga för solcellsanvändare i din region. Detta kan ytterligare minska dina kostnader.
 • Underhåll och övervakning:
 • När installationen är klar, se till att du har en plan för att underhålla och övervaka dina solceller för att säkerställa att de fortsätter att fungera effektivt.
 • Tänk på energilagring:
 • Om du vill vara självförsörjande eller lagra överskottsel för nätberoende dagar kan du också överväga att installera energilagringslösningar som batterier.
 • Miljöpåverkan och hållbarhet:
 • Tänk på den positiva miljöpåverkan du kommer att ha genom att använda solenergi. Solceller är en ren och hållbar energikälla.
 • Utbildning och medvetenhet:
 • Lär dig om hur ditt solcellssystem fungerar och hur du kan optimera dess prestanda. Du kan också delta i gemenskapsevenemang eller forum för att dela dina erfarenheter och kunskaper med andra solcellsanvändare.
 • Följ utvecklingen:
 • Tekniken för solceller och energilagring utvecklas ständigt. Håll dig uppdaterad om nya innovationer och möjligheter som kan förbättra din anläggning.
 • Var tålmodig:
 • Att installera solceller kan ta tid och kräva investeringar, men det kommer att vara en långsiktig fördel både för miljön och din ekonomi.

Genom att följa dessa steg och göra noggranna överväganden kan du ta ett välgrundat beslut om att installera solceller som energikälla till ditt hus. Det är ett steg mot en mer hållbar och ekonomiskt lönsam framtid.

Under årens lopp har Sol & Tak Specialisten AB ackumulerat betydande expertis när det gäller installationer av solcellssystem och takrenoveringar. Dom började arbeta med takmontage redan 2011 och vår allra första solcellsanläggning installerades 2015. Efter det har intresset för solceller skjutit i höjden och år 2017 beslutade dom att starta upp företaget Sol och Takspecialisten med en tydlig vision: att erbjuda våra kunder i Stockholm högkvalitativa lösningar, som bygger på de mest framstående materialen på marknaden.

Deras främsta mål är att förse deras kunder med förstklassiga produkter och tjänster till priser som är konkurrenskraftiga.