Skip to main content

Det gick från noll till hundra när elsparkcyklarna tog över stad efter stad i Sverige. I Stockholm fanns över 23000 elsparkcyklar. Man uppskattade resandet till 60000 resor per dag. Men lika älskade som elsparkcyklarna var av sina användare, var de hatade av sina motståndare. I kölvattnet av de stora framgångarna kom regleringarna. Kan elsparkcyklarnas glansdagar redan vara över?

Från den 1 September i år så finns det ett nytt regelverk för elsparkcyklar i Sverige. Reglerna som gäller i hela Sverige innebär bland annat att man inte får köra eller parkera på gångbanor, något som egentligen borde ha varit en självklarhet. Men vissa kommuner har valt att gå längre, som exemplevis Stockholms stad där man valt att begränsa både antalet elsparkcyklar samt antalet bolag som får hyra ut elsparkcyklar. 

Förra året gick man ut med att man ville begränsa antalet elsparkcyklar i staden, man ville minska de 23000 elsparkcyklar som fanns till 12000. Man ville även begränsa antalet aktörer till tre, från de åtta som då va verksamma. En enskild aktör skulle inte få ha fler än 4000 elsparkcyklar. 

Förslaget uppskattades knappast av de aktörer som redan investerat stora pengar i både infrastruktur och elsparkcyklar, eller elscooter som fordonet ibland kallas. Men på gott och ont landade beslutet till slut i att samtliga åtta aktörer som ansökt om tillstånd får fortsätta bedriva verksamhet i Stockholm. Aktörerna som beviljats tillstånd är Bird, Bolt, Lime, Moow, Link, Tier och Voi. Men beslutet om 12000 elsparkcyklar stod fast, så varje aktör fick begränsa antalet till 1500 elscootrar. 

Redan efter ett par månader märks konsekvenserna av. Den Amerikanska aktören Bird väljer att helt lämna Sverige med motiveringen att de ”saknar fungerande regler”, rapporterar bland annat Breakit, Flatlines och Omni. Vois storägare VNV fortsätter att skriva ner Voi, trots en liten vinst, rapporterar teknikmagasinet Flatlines samt Breakit.