Skip to main content

Luften vi andas till vardags påverkar oss. Så det är viktigt att du ser till att du har en bra luftkvalitet i ditt hem eller exempelvis på kontoret. Är ventilationen dålig kan det finnas föroreningar, skadliga ämnen, smittsamma virus osv i luften. Den här artikeln tar upp varför det är viktigt att du har en god ventilation och hur du kan skapa ett bättre inomhusklimat.

Syrerik och ren luft ger oss de optimala förutsättningarna. Ordentlig ventilation är också en mycket bra smittskyddsåtgärd. När luften byts ut ofta och det är ett stabilt in- och utflöde, minskar risken för att det samlas en massa föroreningar och farliga ämnen i luften. En god luftkvalitet är bra för hälsan.

Bra ventilation av vikt för byggnaden

Bra luft är inte bara viktigt för människor som vistas där, utan även för själva byggnaden. Fel på injusteringen av ventilationssystemet kan ge ett för högt eller för lågt luftflöde, vilket i sin tur kan leda till problem med fukt och mögel. Sådana problem kan bli dyra.

Ett för högt lufttryck blir också oekonomiskt då det gör att du gör av med mer el än vad som är nödvändigt. Du vill därför se till att ditt ventilationssystem är energieffektivt. Ett för lågt lufttryck kan göra att luftväxlingen i utrymmet blir dålig. Det är många olika saker som kan beöva justeras och ställas in för att uppnå en god luftkvalitet.

Få hjälp med ventilationen

Hjälp av proffs kan göra stor nytta. De har koll på vad som behöver göras och kan ta din ventilation till en ny nivå. Med rätt hjälp och expertis kan du få ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat.

Exempelvis är NR Klimat ett bra ventilationsföretag i Stockholmsområdet. Med många års erfarenhet av ventilation har de kunskapen för att hjälpa dig att få en optimal ventilation i din byggnad. På deras hemsida nrklimat.se kan du gå in för att läsa mer.